Klinkken

St. Olav Helseklinikk er en tverrfaglig helseklinikk lokalisert i den ærverdige Mindegården midt i Tønsberg sentrum, der vi disponerer fine og nyoppussede lokaler.

Det er stor parkeringsplass på utsiden av bygget mot avgift.